POZEMNÍ STAVBY

V rámci realizace pozemních staveb se společnost 4arctic group s.r.o. orientuje na výstavbu staveb rezidenčního a bytového charakteru. Náš výrobní program zahrnuje výstavbu a realizaci novostaveb i rekonstrukce a přestavby existujících objektů. Při realizaci uplatňujeme zkušenosti klíčových pracovníků z obdobných zakázek na územní ČR.


DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Při realizaci komunikací a zpevněných ploch využíváme nejmodernější postupy a technologie v oblasti dopravního stavitelství. Našim zákazníkům jsme kromě realizace obslužných komunikací a zpevněných ploch připravení nabídnout i realizaci chodníků, rekonstrukce a opravy komunikací. Samostatnou oblastí činnosti je realizace ekologických inženýrských staveb, t.j. kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Realizujeme komplexně technologické zařízení budov přes instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače), elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.) po další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.)